Medlemsmöte om mottagninen

Den 23 november samlas vi för att diskutera återkommande problem i mottagningen och föreslå lösningar. CtyreLsen bjuder också på mat.

11/9/20220 min read

Du som sektionsmedlem är varmt välkommen att delta på mötet onsdagen 23 november, klockan 17:30. En agenda för mötet kommer närmare inpå. Salen blir V22. Fullständig kallelse hittar du i din mejlkorg.

Syftet med mötet är att diskutera återkommande problem på sektionens mottagning samt att komma fram till strategiska lösningar på dessa problem. CtyreLsen kommer ta fram en dagordning baserat på sektionsmedlemmars och tidigare mottagningspresidiers problembeskrivningar.

Saker som redan planeras att diskuteras på mötet är:

  • Arbetsbelastning för specifika mottagargrupper

  • Utbildning av samt attityd gentemot förstagång-mottagare

  • Förebyggande arbete, möten och workshops med mottagare för att förbättra kommunikation mellan mottagargrupper och förebygga återkommande problem.

Har du något problem eller förslag du tycker mötet bör ta upp? Anmäl det i följande formulär: https://forms.gle/h7azkKLpscYXiPHG7

CtyreLsen kommer bjuda på mat till alla anmälda mötesdeltagare. Anmälan till maten görs på länken:
https://forms.gle/J6fsnsRC36vxfCtG6
Senast lördagen 19 november.