StyM#3

Måndag 23 maj i Nymble

Hej alla sektionsmedlemmar!

Årets tredje styrelsemöte kommer ske måndag 23 maj i sektionsrummet, Nymble kl 17:30. Dit är alla sektionsmedlemmar välkomna att närvara, delta i samtal och föreslå tillägg till mötets agenda.

Kallelse och handlingar är utskickade på mejl till alla sektionsmedlemmar. Har du inte fått dem? Hör av dig till webmaster@cl-sektionen.se eller vordf@cl-sektionen.se.

Om du vill vara med en stund men inte hittar till sektionsrummet är det bara att kontakta någon i CtyreLsen så möter vi upp dig.

Kram CtyreLsen 2022