Trivselenkät 2022

JML-nämnden har gjort en trivselenkät!

Nima Mehrabadi

5/4/20221 min read

Hej kära CL-student!

Vi i JML-nämnden har gjort en trivselenkät för alla programstuderande. Svara gärna på den! https://forms.gle/WgZLTNUnirZTBxnV6

POK