Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda! Om du inte vet vad de olika posterna gör så finns det kan du hitta information om både post och nämnder HÄR.

Styrelsen

Maja Rosén

Armin Baymani

Frida Sundberg

Jesper Svensson

Gustav Heldt

Vakant

Ordförande

Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor

Ledamot för Utbildningsfrågor

Ledamot för Näringslivsfrågor & Kommunikation

Vice Ordförande tillika Sekreterare

Kassör

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: styrelsen@cl-sektionen.se

Näringslivsnämnden

Vakant

Nima Mehrabadi

Joar Söderman

Vakant

Arbetsmarknadsansvarig

Webmaster

Ordförande

PR-Ansvarig

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Studienämnden

Vakant

Rebecka Ingram

Oscar Ekström

Programansvarig student

Ordförande

Utbildningsbevakare

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: sno@cl-sektionen.se

Aktivitetsnämnden

Vakant

Vakant

Erik Regnér

Ordförande

Vice Ordförande

Idrottsansvarig

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se

Mottagningsnämnden

Emil Rapp

Tuva Engman

Vakant

Ordförande

Vice Ordförande

Ekonomiskt ansvarig

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: mottagningen@cl-sektionen.se

ClubWästeriet

Frida Andersson

----------

Maria Kolte

Klubbmästare - CL

Klubbmästare - W

Ekonomiskt ansvarig

Mandatperiod: 2021-04-30 / 2022-04-30

Kontakt: clw@cl-sektionen.se

LOKALNÄMNDEN

Vakant

Ordförande

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: lokalnamnden@cl-sektionen.se

Internationella nämnden

Hera Dalianis

Jonas Ollman Lami

Ordförande

Vice Ordförande

Mandatperiod: 2021-04-30 / 2022-04-30.

Kontakt: international@cl-sektionen.se

Valberedningen

David Jonsson

Vakant

Vakant

Clara Hällgren

Jesper Svensson

Femmans representant

Fyrans representant

Treans representant

Tvåans representant

Ettans representant

Mandatperiod: 2021-04-30 / 2022-04-30.

Kontakt: val@cl-sektionen.se

Revisorer

Erik Åman

Svante Holgersson

Revisor

Revisor

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: revisor@cl-sektionen.se

Fanbärare

Ida Fantenberg Niklasson

Veronica Vilbern

Felicia Rosenberg

Andreas Bergman

Fanbärare

Vice Fanbärare

Fanbärare Suppleant

Fanbärare Suppleant

Mandatperiod: 2021-01-31 / 2022-01-31.

JML-Nämnden

Fanny Enocksson

Ellen Stolpe

Ordförande

Vice Ordförande tillika Studerandeskyddsombud

Mandatperiod: 2020-12-31 / 2021-12-31.

Kontakt: jml@cl-sektionen.se

Enskilda Poster

Maja Rosén

Veronica Vilbern

Ida Fantenberg Niklasson

Veronica Vilbern

Kårfullmäktigedelegation

Kårfullmäktigedelegation Suppleant

Talman

Försäljningsansvarig

Organisationsnummer
802420-8491

Bankgiro
Huvudsektionen: 251-5310
ClubWästeriet: 5160-8172
Mottagningen: 5160-8206

Faktureringsadress
Sektionen för Civilingenjör och Lärare
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Leveransadress
Osquars backe 8
114 28 Stockholm

Kontakt till sektionen
Styrelsen: styrelsen@cl-sektionen.se
Ordförande: ordf@cl-sektionen.se