Sektionsmöte, SM#6

Val-SM i Gråttan kl 18

CtyreLsen

11/26/2022

Hej alla sektionsmedlemmar!

Vad: Val-SM
När: 5/12 kl 18, 17:30 för mat
Matanmälan: https://forms.gle/M9Z4tBRL8JxuRac96
Motionsstopp: 29/11

Varmt välkomna att delta på verksamhetsårets sjätte sektionsmöte måndagen 5 december i Gråttan. Notera att SM#7 är inplanerat 14 december för att lyfta det som eventuellt inte hinns med på SM#6 och för att fylla resterande poster inför 2023. Agenda och handlingar för mötet hittar du här på hemsidan under fliken Verksamhet, Dokument, Protokoll och handlingar SM och StyM, SM 2022, SM#6.

MAT OCH DRYCK
Till SM#6 ämnar CtyreLsen att laga mat till alla anmälda mötesdeltagare. Matanmälan görs på länken: https://forms.gle/M9Z4tBRL8JxuRac96 senast fredagen 2 december. Under SM#6 kommer även baren att vara öppen, för den som vill köpa något att dricka.

SEKTIONENS VAL
SM#6 är ett så kallat ”Val-SM”, där vi väljer våra förtroendevalda för det kommande året! Många poster väljs genom sektionens urnval, posterna Kassör och Ordförande för Näringslivsnämnden kommer på mötet att öppnas upp för fri nominering. Fundera på om du är sugen eller känner till någon som du tror hade passat för rollerna!

Om du är intresserad, eller vet någon som passar bra för dessa poster nominerar/kandiderar du på plats på mötet. Om du inte kan närvara, men ändå vill nominera/kandidera så hör av dig till valberedningen (val@cl-sektionen.se).

MOTIONER OCH DISKUSSIONSPUNKER
Om du önskar få in motioner eller diskussionspunkter till mötet ska detta vara sekreteraren tillhanda senast tisdagen 29 november respektive onsdagen 7 december. Skicka ett mejl med din motion eller diskussionsfråga till vice ordförande på vordf@cl-sektionen.se.

Om du har frågor kring mötet kan du vända dig till vice ordförande (vordf@cl-sektionen.se ) eller ordförande (ordf@cl-sektionen.se). Vi ses där!

Kram CtyreLsen <3