StyM#5

Officiellt styrelsemöte

CtyreLsen

10/16/20221 min read

Hej sektionen!

Torsdagen den 20 oktober kl 18:00 träffas CtyreLsen för verksamhetsårets femte officiella styrelsemöte och den sektionsmedlem som är intresserad av att vara med är varmt välkommen med närvarorätt och yttranderätt. Stora Projektrummet i Nymble är bokat men det kommer också vara möjligt att lyssna in över zoom just detta möte.

På mötet kommer en hel del små förändringar i våra policyer att vara uppe för beslut. Vi kommer också ta ställning till flera äskningar från försäljningsansvarig. En äskan är en förfrågan av pengar från sektionen.

När handlingarna kommer ut hittar du dem här på hemsidan: Klicka på Verksamhet och Dokument, scrolla ner till Protokoll och handlingar från SM och StyM och klicka på mappen StyM 2022. Där hittar du mappen för StyM#5 där föredragningslistan, kallelse och handlingar läggs upp.

Ha det fint!

Kram CtyreLsen <3