Urnval

Rösta fram nästa års förtroendevalda

Valberedningen

11/18/2022

Hej Sektionen!
Ni har inte missat att det är urnval nästa vecka, eller hur? Ifall ni inte visste eller glömt kommer det att ske ett urnval nästa vecka 21/11-2022 t.o.m 25/11-2022 under lunchen kl. 12ak-13.00 i Gråttan. Så om ni vill rösta i valet och vara med och påverka vilka sektionens förtroendevalda är 2023 är det då ni ska komma för att rösta. Men om det är så att ni inte har möjlighet att komma in i Gråttan kan ni istället få rösta på distans, mer info om hur du gör det står längre ned. Man får bara röst en gång, var sig den gången är på distans eller på plats. För att få rösta i valet måste du vara sektionsmedlem, så se till att kolla om du är medlem om du vill rösta! Vilka som ställer upp i valet och deras kandidatbeskrivning har redan gått ut till alla medlemmars mejl.

Rösta på plats: Rösta på plats kan endast göras i Gråttan under de angivna tiderna. Du kommer få fylla i en valsedel där det går att rösta på alla kandidater som ingår i urnvalet, men det går även att rösta blankt eller vakant(vakant innebär att du inte vill att någon av de som kandiderar till posten ska bli valda). Du får endast välja ett alternativ per post och får bara rösta en gång. Valsedeln viker du sedan ihop och ger till någon i valberedningen som placerar din röst i urnan och kontrollerar ditt medlemskap i sektionen. Det kan vara så att du plats behöver bevisa din identitet samt ditt medlemskap, så var redo på att ha eventuell legitimation eller medlemskapsbevis tillgängligt.

Rösta på distans: Om du vill rösta på distans kontakta valberedningen så fort som möjligt för att få en röstkod. Vi rekommenderar att du kontaktar oss på vår mejl val@cl-sektionen.se, men det går även att kontakta oss på facebook eller snacka med någon av oss. Röstkoden får du sedan använda för att rösta via ett google-formulär som fungerar som digital valsedel och valberedningen kommer inte spara koden på ett sätt som kopplar den till dig, detta för att du ska få rösta anonymt. Även i den digitala valsedeln går det att rösta på alla kandidater, samt blankt och vakant. Har du väl begärt ut en kod kan du endast rösta på distans, eftersom vi inte sparar information om vem som röstar på distans, bara hur många. Även vid röstning på distans behöver du vara sektionsmedlem och kan behöva komma att stärka identitet och medlemskap, så kan vara bra att begära ut koden så fort som möjligt så det hinner kontrolleras. OBS! Även denna röstning är tillgänglig 21/11-2022 till 25/11-2022, men den digitala valsedeln stänker kl. 23.59. För att kontroller ska hinna göras bör du begära ut din valsedel senast 21/1-2022 kl. 15.00, annars kan vi inte garantera att du hinner få en röstkod.

Något som verkar oklart? Några andra frågor! Var inte blyg och kontakta valberedningen!