Vi välkomnar: Styrelsen 2023

Instagram: @CtyreLsen

CtyreLsen

2/15/2023

Styrelsen, CtyreLsen eller CtyrLsen, har ett övergripande ansvar för att vidareutveckla sektionens verksamhet, genomföra beslut och för det som händer på sektionen. Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande tillika Sekreterare, Kassör och ledamöter. Ledamöterna har delat upp arbetet mellan sig i ansvarsområdena Näringsliv, Studiesocialt och Utbildningsfrågor.

Mer information finns här på hemsidan under verksamheten-->förtroendevalda

Introduktioner av alla i CtyreLsen kommer att komma ut på CtyreLsens Instagram-konto så in och följ detta! //CtyreLsen