Sök bland alla Nyheter

Filtrera inlägg

Inläggstyp

Sortera

Kategorier

Publicerad av

Publiceringsdatum

Från 

Till   

Inläggstyp

Sortera

Kategorier

Publiceringsdatum

Från 

Till   

Publicerad av

Post image

NPF i skolan

Datum: 2024-05-20 (passerat)

Hej sektionen! Måndag den 20e Maj anordnar Näringslivsnämnden och JMLnämnden i samarbete med AcadeMedia en lunchföreläsning för alla CLare.TalareSevil Sulejman från NTI-gymnasiet. Föreläsaren Sevil Sulejman är heltidsmentor, arbetslagsledare och förstelärare. Med en bakgrund inom specialpedagogiskt arbete och som en del av elevhälsan, spelar anpassad utbildning en central roll i hennes dagliga arbete.NPF - I skolanMånga av oss har säkert hört talas om ADHD, autism och kanske även språkstörning. Men vad innebär egentligen NPF-diagnoser, och hur behöver vi ta hänsyn till dem när vi utformar undervisningen i skolan? Inkluderande lektionsdesigner är lösningen för att minska behovet av individuella anpassningar. Därför är denna föreläsning just för dig som vill nå din fulla potential och bli superläraren som engagerar hela din grupp genom att differentiera din undervisning för att inkludera flera olika behov.Denna föreläsning är en förberedelse inför din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och ditt yrkesliv som lärare. Föreläsningen kommer att presentera ett innehåll som grundar sig i vetenskaplig forskning och en heltidsmentors erfarenheter. Du kommer att få praktiska strategier och tekniker som du kan ta med dig och prova under din nästa VFU.Antalet platser är begränsat.Anmälan: https://forms.gle/Murm6N5R5HrAxcex7Har du frågor, hör av dig till någon i Näringslivsnämnden. Plats: V2Tid: 12AK//Näringslivsnämnden <3

Post image

ta chansen att vinna presentkort!

Hej alla CL:are!Vi i Trygghetsrådet har gjort en enkät som vi hoppas på att så många som möjligt på vår sektion vill fylla i. Denna enkät är en del av vårt arbete att göra vår sektion och vårt program till en bättre plats för alla. Alla svar är anonyma och det är endast vi i Trygghetsrådet (CtyreLsen Ledamot för Studiesocialt och JML Lea Martinelle, JML-nämnden ordf. Charlie Axelsson och JML-nämnden vice ordf. tillika SSO Jakob Malik) som kommer ta del av de av era svar. Svaren kommer användas som en grund för hur vi ska jobba med JML-frågor inom sektionen och sparas av Trygghetsrådet fram till 31/12-2024. En sammanställning av svaren kommer också göras, denna kommer inte spara någon känslig information och kommer finnas tillgänglig för att hjälpa framtida Trygghetsråd i sitt arbete.Vi uppskattar om du har tid att svara på dessa frågor då ju fler som svarar desto bredare perspektiv får vi. Ju bredare perspektiv som vi har, desto bättre kan vi göra vår sektion.Observera att detta inte är en anmälan om illabehandlig. För att göra en anmälan, klicka härTÄVLING!Vi har en utlottning av tre presentkort på ICA. För att delta kan du ta en screenshot på meddelandet som kommer upp efter att du lämnat in enkäten och skicka det till jml@cl-sektionen.se. Dina svar kommer fortfarande vara anonyma, men det blir känt för JML-ordförande, vice ordförande och Ledamot för studiesocialt och JML att du har svarat på enkäten.Sista dag att svara på enkäten samt att tävla är 24 maj!https://forms.gle/VmrbNsLN9PNbcpKM8