AI i skolan

Datum: 2024-04-29

Hej sektionen! Måndag den 29e april anordnar Näringslivsnämnden i samarbete med AcadeMedia en lunchföreläsning för alla CLare.
TalarePetter Gjöres, skolchef och utvecklare på AcadeMedias gymnasiesegment och arbetar till vardags med skolorna LBS, Rytmus och Designgymnasiet. Med en passion för utbildning, teknik och samhälle arbetar han för utvecklingen av framtidens gymnasieskolor inom AcadeMedia.Utmaningen och potentialen i generativ AI i skolan, hur gör vi?I en tid där teknologin utvecklas i en allt snabbare takt, står vi inför både spännande möjligheter och stora utmaningar när det gäller att integrera generativ AI i utbildningen. Denna teknik, som kan skapa allt från text till bilder, har potential att djupt berika lärandeprocessen genom att främja kreativitet och anpassningsbart lärande. Samtidigt väcks viktiga frågor om akademisk ärlighet, den digitala klyftan och elevers integritet. Idag är vi samlade för att utforska dessa dualiteter – hur kan vi som utbildare, forskare och teknikentusiaster arbeta tillsammans för att navigera i denna nya terräng? Genom att dela insikter och strategier hoppas vi hitta sätt att omfamna AI:s möjligheter samtidigt som vi värnar om våra grundläggande värderingar och strävar efter en inkluderande och rättvis utbildning för alla.Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 21a april för att få mat och säkra plats.Anmälan: https://forms.gle/75wn4A1u8SaTX5W49 Har du frågor, hör av dig till någon i Näringslivsnämnden. Plats: V1, Teknikringen 72Tid: 12AK//Näringslivsnämnden <3