Dokument

Nedan finner du ett stort urval av sektionens dokument. De flesta borde finnas nedan, men alla går att hitta på Sektionens drive. Hojta till Webbutvecklare eller Webbunderhållare om något saknas.

Blanketter, mallar och lathundar

Protokoll och handlingar från SM och StyM

Praxisdokument

Har som syfte att samla viktig information som inte passar in i något av sektionens styrdokument. Notera att dessa är levande dokument.

Styrdokument

Verksamhets-berättelser och planer