NotisTestarCentrum

Här testar vi notiser. Om du vill vara med och testa kan du välja vilken kategori du vill få notiser ifrån, du kan välja båda. Om du är osäker på om din enhet stödjer notiser tryck på "Kolla support".

Debug:

Din enhet stödjer inte notiser

Notifikations ikonen:

Denna inställningen ändra synligheten av ringklockan i nedre högra hörnet.
Klockan finns även på Info & Event