Post bild

Nominering till KFdelegant

Publicerad 2023-04-03 av Näringslivsnämnden


Hej Sektionen! Nu är det dags att nominera till CLs Kårfullmäktigedelegat. På SM#3 kommer delegaten röstas fram, men nominering och kandidering gör ni redan nu med formuläret nedan. Kårfullmäktige i THS är kårens högst beslutande organ och har representanter från alla sektioner. Mer information finns i formuläret. Sista dagen att nominera eller kandidera är 24/4-2023 kl. 23.59


Kontakta oss i Valberedningen CL om ni har några frågor!


Nomineringsformulär: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUoYVe9jQxT0uryhXPXIt0JDRy7ZPUAa4x_NlY8CXg1P1ksQ/viewform?usp=sf_link