Post bild

Sök arbetsmarknadsmässan!

Är du bra på att haffa företag?

Publicerad 2023-04-18 av Näringslivsnämnden


Hejsan sektionen,


Den 23 maj kommer THS hålla i en sektionsmässa, typ en arbetsmarknadsmässa men med ombytta roller. Under mässan ges alla sektionerna möjlighet att visa upp sitt program för de medverkande företagen, helt enkelt ett väldigt bra tillfälle för oss som sektion att hitta samarbetspartners.


Mer information finns i formuläret! https://forms.gle/sxLQsXSUZpo36v4v8