Post bild

StyM#6 2023!

Välkommen på årets 6:e Styrelsemöte!

Datum: 2023-11-20 (passerat)

Publicerad 2023-11-16 av CtyreLsen


Hej sektionen!

🖤❤️

CtyreLsen välkomnar alla sektionsmedlemmar till Styrelsemöte nummer 6 i Gråttan. På agendan står många spännande saker, bland annat diskussion om verksamhetsplan, budget och förordan av talman för 2024. Och givetvis lite ändringar av policies som CtyreLsen jobbat på! Fullständig agenda hittar du i din mail-inkorg med ämnet Handlingar StyM#6.

Det kommer att finnas fika till mötesdeltagare. Veganskt fika kommer finnas, har du annan spec.kost och vill ha fika under mötet? Kontakta någon i CtyreLsen (exempelvis via ctyrelsen@cl-sektionen.se, eller på valfritt annat sätt)!

Observera att styrelsemöten (StyM) i första hand behandlar de beslut och diskussioner som förs av CtyreLsen. Mer sektionsövergripande innehåll och gemensamma medlemsbeslut tas upp på sektionsmöten (SM).

Ser fram emot att träffa er där!

Kram,

Er CtyreLse

❤️🖤