Förtroendevalda och nämndbeskrivningar

Mandatperiod 2024-01-01 – 2024-12-31

Andrea Donné CL21, Ordförande
ordf@cl-sektionen.se

Mikael "Moppe" Lundkvist CL19, Vice ordförande tillika sekreterare
vordf@cl-sektionen.se

Martin Schylander CL23, Kassör
ekonomi@cl-sektionen.se

Vida Sihlén CL23, Ledamot för Utbildningsfrågor
utbildning@cl-sektionen.se

Amanda Nordlund Magnusson CL23, Ledamot för Näringslivsfrågor och Kommunikation
naringsliv@cl-sektionen.se

Lea Martinelle CL20, Ledamot för Studiesociala- och JML-frågor
studiesocialt@cl-sektionen.se

Senast uppdaterad: 2024-01-12