Förtroendevalda och nämndbeskrivningar

Mandatperiod 2024-01-01 – 2024-12-31

Andrea Donné (CL21), Ordförande
ordf@cl-sektionen.se

Mikael "Moppe" Lundkvist (CL19), Vice ordförande tillika sekreterare
vordf@cl-sektionen.se

Martin Schylander (CL23), Kassör
ekonomi@cl-sektionen.se

Vida Sihlén (CL23), Ledamot för Utbildningsfrågor
utbildning@cl-sektionen.se

Amanda Nordlund Magnusson (CL23), Ledamot för Näringslivsfrågor och Kommunikation
naringsliv@cl-sektionen.se

Lea Martinelle (CL20), Ledamot för Studiesociala- och JML-frågor
studiesocialt@cl-sektionen.se

Gruppbild
Senast uppdaterad: 2024-04-24