Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda! Om du inte vet vad de olika posterna gör så finns det kan du hitta information om både post och nämnder HÄR

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

CtyreLsen

Maja Rosén

Armin Baymani


Frida Sundberg

Jesper Svensson


Gustav Heldt

Jonas Ollman Lami

Ordförande

Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor

Ledamot för Utbildningsfrågor

Ledamot för Näringslivsfrågor & Kommunikation

Vice Ordförande tillika Sekreterare

Kassör

Kontakt: styrelsen@cl-sektionen.se

Näringslivsnämnden

Fayez Hamzat

Nima Mehrabadi

Joar Söderman

Andrea Donné

Arbetsmarknadsansvarig

Webmaster

Ordförande

PR-Ansvarig

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: ordf.naringsliv@cl-sektionen.se

Studienämnden

David Calén

Emelie Selinder

Oscar Ekström

Aron Johansson

Programansvarig student

Ordförande

Utbildningsbevakare

Utbytesansvarig

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: sno@cl-sektionen.se

Aktivitetsnämnden

Victor Hulten Matsson

Mikael Lundkvist

Ordförande

Vice Ordförande

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se

Mottagningsnämnden

Emil Rapp

Tuva Egman

Andreas Heino

Ordförande

Vice Ordförande

Ekonomiskt ansvarig

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: mottagningen@cl-sektionen.se

ClubWästeriet

Frida Andersson

Hampus Lind

Maria Kolte

Klubbmästare - CL

Klubbmästare - W

Vice Klubbmästare tillika Ekonomiskt ansvarig

Mandatperiod: 2021-04-30 / 2022-04-30

Kontakt: clw@cl-sektionen.se

Lokalnämnden

Lokalansvarig

Linnea Selmarker

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: lokalnamnden@cl-sektionen.se

Valberedningen

David Böhrens Radö

Sander Söderberg

Lea Martinelle

Matilda Algotsson

Fabian Olesen

Femmans representant

Fyrans representant

Treans representant

Tvåans representant

Ettans representant

Mandatperiod: 2021-04-30 / 2022-04-30.

Kontakt: val@cl-sektionen.se

Revisorer

Erik Åman

Svante Holgersson

Revisor

Revisor

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: revisor@cl-sektionen.se

Fanbärare

Felicia Rosenberg

Felix Alin

Anna-Natalia Moustakas

Christoffer Nilsson

Fanbärare


Vice Fanbärare

Fanbärare Suppleant

Fanbärare Suppleant

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2023-01-31.

JML-Nämnden

Fanny Enocksson

Ellen Stolpe

Ordförande

Vice Ordförande tillika Studerandeskyddsombud

Mandatperiod: 2022-01-01 / 2022-12-31.

Kontakt: jml@cl-sektionen.se

Jubileumsarmén

Marcus Andersson

Nicole Polis

Jubileumsgeneral

Jubileumsgenerallöjtnant

Kontakt: jubileum@cl-sektionen.se

Enskilda Poster

Moa Wettby

Samuel Molin

Ida Fantenberg
Niklasson

Veronica Vilbern

Elin Ebbers

Kårfullmäktigedelegation

Kårfullmäktigedelegation Suppleant

Talman

Försäljningsansvarig

Idrottsansvarig