Mandatperiod 2023.01.01 - 2023.12.31

Gustav Heldt CL20, Ordförande
ordf@cl-sektionen.se

Andrea Donné CL21, Vice ordförande tillika sekreterare
vordf@cl-sektionen.se

Matilda Algotsson CL21, Kassör
ekonomi@cl-sektionen.se

Alexander Jansson CL18, Ledamot för Utbildningsfrågor
utbildning@cl-sektionen.se

Emelie Selinder CL19, Ledamot för Näringslivsfrågor och Kommunikation
naringsliv@cl-sektionen.se

Fanny Enocksson CL19, Ledamot för Studiesociala- och JML-frågor
studiesocialt@cl-sektionen.se