Sektionskalendern och gråttbokningar

Här kan du se både vad som händer i Gråttan och event som sektionen anordnar. Du kan även klicka dig in på eventen för att se detaljer kring det. Om du är intresserad av att boka sektionslokalen kan du enkelt göra detta genom att maila lokalansvarig på:
lokalnamnden@cl-sektionen.se

Psst!! Du kan exportera sektionens kalendrar för att komma åt dem enklare.
Tryck här  för att exportera Sektionskalendern.
Tryck här  för att exportera Gråttkalendern.

Sektionskalendern