Post bild

Lunchföreläsning med Academedia

NPF i skolan

Datum: 2024-05-20 (passerat)

Publicerad 2024-05-13 av Näringslivsnämnden


Hej sektionen! Måndag den 20e Maj anordnar Näringslivsnämnden och JMLnämnden i samarbete med AcadeMedia en lunchföreläsning för alla CLare.

Talare

Sevil Sulejman från NTI-gymnasiet. Föreläsaren Sevil Sulejman är heltidsmentor, arbetslagsledare och förstelärare. Med en bakgrund inom specialpedagogiskt arbete och som en del av elevhälsan, spelar anpassad utbildning en central roll i hennes dagliga arbete.

NPF - I skolan

Många av oss har säkert hört talas om ADHD, autism och kanske även språkstörning. Men vad innebär egentligen NPF-diagnoser, och hur behöver vi ta hänsyn till dem när vi utformar undervisningen i skolan? Inkluderande lektionsdesigner är lösningen för att minska behovet av individuella anpassningar. Därför är denna föreläsning just för dig som vill nå din fulla potential och bli superläraren som engagerar hela din grupp genom att differentiera din undervisning för att inkludera flera olika behov.

Denna föreläsning är en förberedelse inför din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och ditt yrkesliv som lärare. Föreläsningen kommer att presentera ett innehåll som grundar sig i vetenskaplig forskning och en heltidsmentors erfarenheter. Du kommer att få praktiska strategier och tekniker som du kan ta med dig och prova under din nästa VFU.

Antalet platser är begränsat.

Anmälan: https://forms.gle/Murm6N5R5HrAxcex7

Har du frågor, hör av dig till någon i Näringslivsnämnden. 

  • Plats: V2

  • Tid: 12AK

//Näringslivsnämnden <3