Post bild

Svara på årets trivselenkät

ta chansen att vinna presentkort!

Publicerad 2024-05-06 av JML-nämnden


Hej alla CL:are!

Vi i Trygghetsrådet har gjort en enkät som vi hoppas på att så många som möjligt på vår sektion vill fylla i. Denna enkät är en del av vårt arbete att göra vår sektion och vårt program till en bättre plats för alla. Alla svar är anonyma och det är endast vi i Trygghetsrådet (CtyreLsen Ledamot för Studiesocialt och JML Lea Martinelle, JML-nämnden ordf. Charlie Axelsson och JML-nämnden vice ordf. tillika SSO Jakob Malik) som kommer ta del av de av era svar. Svaren kommer användas som en grund för hur vi ska jobba med JML-frågor inom sektionen och sparas av Trygghetsrådet fram till 31/12-2024. En sammanställning av svaren kommer också göras, denna kommer inte spara någon känslig information och kommer finnas tillgänglig för att hjälpa framtida Trygghetsråd i sitt arbete.

Vi uppskattar om du har tid att svara på dessa frågor då ju fler som svarar desto bredare perspektiv får vi. Ju bredare perspektiv som vi har, desto bättre kan vi göra vår sektion.

Observera att detta inte är en anmälan om illabehandlig. För att göra en anmälan, klicka här

TÄVLING!

Vi har en utlottning av tre presentkort på ICA. För att delta kan du ta en screenshot på meddelandet som kommer upp efter att du lämnat in enkäten och skicka det till jml@cl-sektionen.se. Dina svar kommer fortfarande vara anonyma, men det blir känt för JML-ordförande, vice ordförande och Ledamot för studiesocialt och JML att du har svarat på enkäten.

Sista dag att svara på enkäten samt att tävla är 24 maj!

https://forms.gle/VmrbNsLN9PNbcpKM8